Tag Archives | ידית בהלה

ידיות בהלה

התקנת ידיות בהלה למוסדות ציבוריים

התקנתם של ידיות בהלה במוסדות ציבוריים מותנת ומותאמת לתוכניות של האדריכל של המבנה ומאושרת, טרם ביצועה, על ידי הרשויות.
במהלך העבודה לא פעם אני נתקל בבקשות שונות בנוגע למיקום ואופן ההתקנה של הידית בהלה, משמע עובד בכיר מן האירגון מעלה דרישות שונות, פונקציונאלית הנוגעות למבנה, שאינן עומדות בקנה אחד עם חוקי ההתקנה של ידיות בהלה התבועות בחוק. במקרים סבוכים אלו אני ממליץ להפנות את הלקוח אל האדריכל של המבנה ולהציג בפניו סוגיות אלו. לאחר שזה אישר את דרישותיו רק אז להתקין את ידיות בהלה.

חשוב לזכור ! התקנה שאינה עומדת בקנה עם החוק תגרום לאי מתן אישורים
של משטרת ישראל ומכבאי אש ועלולה לגרור עימה סחבת לא נעימה למפעילי הנכס.

יחד עם זאת שוק ידיות הבהלה מגוון ונרחב ויש בו פתרונות רבים מעבר לידית בהלה הפשוטה שכולנו מכירים.

התקשרו עכשיו ליעוץ חינם!

ידיות הבהלה לוקחת חלק מהמראה האסתטי של המבנה, על חשוב מאוד לשים דגש רב על דיוק וביצוע עבודה נקיה. לא לפעול בחיפזון, אלא לבצע כל שלב תוך מחשבה על סוג הדלת והחומר ממנו עשויה, שכן מארז הידיות בהלה מגיעים עם ברגים שמתאימים לדלתות עץ, כאשר מדובר בדלתות אלומיניום או ברזל יש לקנות ברגים "קודחים" בנפרד. המרכז הארצי למנעולנות מקצועית כ 30 שנה מייעץ ומתקין ידיות בהלה למוסדות ציבוריים ולעסקים פרטים ועובד עם משטרת ישראל. ידע וניסיון זה מסייע ללקוחותיו בזירוז הליך קבלת האישורים הדרושים להפעלת הנכס.
בעת התקנת "מעצור בריח" על גבי המשקוף צריך לנהוג במשנה זהירות שכן במהלך ההתקנה אנו מבצעים חור שעליו "מעצור הבריח" יושב, כאשר מדובר בקיר גבס יש לוודא שיש ברזלים תומכים בחלק זה של הקיר, על מנת שחלק זה יוכל למלא את תפקידו לאורך זמן בצורה תקינה.

© כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למנעולנות מקצועית. רח' הרב יצחק רובנשטיין 13 תל אביב-יפו. טל' 072-33-80-660 , info@best4u.co.il